2014-10-20-11-52-33
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار فارس : دانشگاه علوم پزشکی شیراز شاخص ترین دستگاه ...
2014-10-20-11-48-44
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز :اجرای موفق تحول اداری ، نظام اداری منسجم ...
8
مدیر تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر داد:علوم پزشکی شیراز با بررسی بیش از 8 هزار ...
2014-10-12-11-43-59
بازدید سرزده معاون توسعه دانشگاه از سلف سرویس مرکزی دانشجویان  ...

 

 

نظرسنجی

سایت جدید معاونت را چگونه ارزیابی می کنید؟