390
معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ملاقات های حضوری دوره ای مشکلات بیش از 390 کارمند را ...
2014-10-27-10-02-29
اطلاعیه انتخابات هیئت مدیره و بازرس
2014-10-21-08-20-43
نظارت دقیق مدیریت فنی برای تسریع در پروژه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،از لامرد آغاز شد  ...
2014-10-20-11-52-33
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار فارس : دانشگاه علوم پزشکی شیراز شاخص ترین دستگاه ...

 

 

نظرسنجی

سایت جدید معاونت را چگونه ارزیابی می کنید؟