2014-08-26-12-05-15
معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز : مردم در هفته دولت با دستاوردهای حوزه سلامت آشنا شدند  ...
2014-08-24-10-15-07
تهیه سرویس ایاب و ذهاب برای حضور کارکنان دانشگاه در نمایشگاه دستاوردها و فرصت های دولت تدبیر و ...
2014-08-19-08-38-58
     معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد: به روز ...
2014-08-19-08-30-56
     معاون توسعه خبر داد : گلایه مدیران بیمارستان های شیراز از سازمان های بیمه ...

                                          
 
 

نظرسنجی

سایت جدید معاونت را چگونه ارزیابی می کنید؟