2015-03-10-09-45-39
سرپرستان جدید مدیریت بیمارستان های امتیاز و شهید فقیهی شیراز معرفی شدند   سرپرستان ...
 تاریخ خبر: 19-12-1393
new122
در جلسه شورای مدیران معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه اززحمات آقای دکترقیصری تجلیل بعمل ...
 تاریخ خبر: 12-12-1393
2015-02-24-06-58-00
پیام تبریک معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز به مناسبت روز ...
 تاریخ خبر: 05-12-1393
news12
معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبرداد: تا پایان بهمن ماه 116 خانه بهداشت در فارس افتتاح ...
 تاریخ خبر: 19-11-1393
sieb
فراخوان شركت در مسابقه  بزرگ عكاسي نشريه سيب با موضوع ايمني ...
 تاریخ خبر: 26-12-1393
phdfaray
 فرایند اخذ تعهد از پذیرفته شدگان مقطع Ph.D By ...
 تاریخ خبر: 17-12-1393
nashrie-sib
بارگذاري شماره جديد نشريه سيب باتوجه به بارگذاري شماره جديد نشريه سيب در تاريخ 1/12/93و ...
 تاریخ خبر: 12-11-1393

وب سایت های مرتبط

Useful Sites

راه های تماس با معاون توسعه

Call Dr A

موقعیت مکانی معاونت

Healthmap.sums.ac.ir