2014-09-28-10-19-18
معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه خبرداد: مدیران دانشگاه با موضوع مدیریت کارآفرینی ونحوه نگارش ...
2014-09-27-11-14-59
دکتر امینی :پس از اجرای تحول نظام سلامت،مردم بدون دغدغه تهيه دارو به بيمارستان هاي دانشگاه ...
2014-09-22-08-07-45
 ابلاغ  انتصاب  آقای محمد حسین خادمیان بعنوان مدیربرنامه ریزی ...
news3
رضایت مندی معاون دفتر فنی وزرات بهداشت از اجرای برنامه عمرانی و طرح هتلینگ در فارس  ...

                                          
 
 

نظرسنجی

سایت جدید معاونت را چگونه ارزیابی می کنید؟