2014-12-17-12-59-02
معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز : بیمارستان جدید نمازی به گونه ای ساخته خواهد شد که نگین ...
26/09/1393, 12:59
142
ساخت 142 خانه بهداشت در روستاهای فارس پی گیری شد  ...
16/09/1393, 12:43
2014-12-06-12-48-24
تبریک مدیر امور مالی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به مناسبت روز حسابدار ...
15/09/1393, 12:48
2014-12-03-11-54-25
شورای فنی استان فارس در مجتمع ولایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد   هفتمین ...
12/09/1393, 11:54
2014-11-29-13-01-43
بررسی دستاوردها و توانمندی های حوزه معاونت توسعه با حضور قائم مقام وزیر بهداشت  ...
08/09/1393, 13:01
2014-12-06-07-40-08
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه خبر داد: کارانه پرداختی به کارکنان قراردادی دانشگاه افزایش ...
04/09/1393, 12:54
2014-11-23-11-20-33
معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه خبر داد :رابطین بیمه واحدهای دانشگاه با فرآیندهای بیمه ...
02/09/1393, 11:20
2014-12-06-07-39-55
   معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه خبر داد : پرداخت فوق العاده شغل کارکنان غیرهیئت ...
20/08/1393, 09:17
390
معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ملاقات های حضوری دوره ای مشکلات بیش از 390 کارمند را ...
05/08/1393, 13:05
2014-10-27-10-02-29
اطلاعیه انتخابات هیئت مدیره و بازرس
05/08/1393, 10:02

QAE Official Af

 

Monaghese People2

Natije

 Sitemelli

Mozaede
Farakhan

نظرسنجی

سایت جدید معاونت را چگونه ارزیابی می کنید؟