2014-07-09-08-51-07
عملکرد شورای تحول اداری بیمارستان ها ودانشکده های  شیرازدر سال 92 ارزیابی شد ...
2014-07-09-07-59-20
     جلسه پرسش وپاسخ مدیران ورؤسای ادارات معاونت توسعه با جناب آقای دکتر ...
2014-07-01-03-51-12
برگزاری آزمون بکارگیری نیروهای کادر پرستاری بصورت شرکتی     آزمون بکارگیری ...
2014-06-22-04-31-43
ابلاغ  انتصاب  آقای امير حسين گنج كريمي بعنوان «سرپرست مديريت درمانگاه تخصصي و فوق ...

                                          
 
 

نظرسنجی

سایت جدید معاونت را چگونه ارزیابی می کنید؟