اولین نگارش در 04 اسفند 1392
تعداد بازدید: 7996
چاپ

 

..: اهم عملکرد معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه سال 1391 :..

 

    -  عملکرد و فعاليتهاي بودجه جاری

    -  رئوس عملكرد و فعاليت هاي بخش عمراني واحد بودجه در سال 91

    -  مبادله موافقتنامه ها وا صلاحيه هاي عمراني مربوط به پروژه هاي مختلف از جمله پروژه هاي مهر ماندگار

 

***********************************

  • مدیریت نوسازی و توسعه سرمایه انسانی

-  ابلاغ چارت سازمانی در قالب طرح گسترش به میزان 7000 پست سازمانی

-  استخراج و بلوكه كردن2000 پستهاي سازماني بلاتصدي جهت اعلام آزمون استخدام

-  ایجادو تصویب تشکیلات تفصیلی 8 مرکز تحقیقاتی

-  تصويب نهايي نمودار سازماني دانشگاهها مستقل علوم پزشكي لارستان و گراش

-  برگزاري اولین همايش كشوري معرفي نرم افزار جامع تشكيلاتي دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور در شهر شيراز

-  احصاء و اعلام 27000پست حاكميتي دانشگاه جهت تبديل وضع ازپيماني به رسمي آزمايشي

-  ارتقاء سطح پست هاي سازماني در جهت بهینه سازی ساختار مطلوب

-  انتقال انجام امور مشمولين طرح و پيام آور بهداشت از روش سنتي به سيستم مديريت طرح جامع پزشكان و پيراپزشكان وزارت بهداشت .

-  استخدام، بكارگيري و ترخيص 2000 نفر نيروي طرحي، پيام آور در مقاطع مختلف تحصیلی وتقسيم 60 متخصص ضريب كا در سطح استان .

-  صدور مجوز برگزاری دوره های آموزشی به تعداد 3753 دوره شغلی واحدهای تابعه .

-  بررسي پرونده، صدور حكم محاسبه و حقوق بازنشستگي 400 مورد . برقراري حقوق وظيفه وراث و اصلاحات مربوطه 200 مورد .

-  برگزاری آزمون استخدامی پیمانی خرداد ماه 1391 جهت استخدام 1200 نفر با شرکت 5200 نفر .

-  پاسخگویی و بررسی بیش از 5000 پرونده پرسنلی بر حسب موارد تقاضا توسط کارشناسان حوزه ستاد . معرفی 2000 نفر از مستخدمین پيماني به هسته گزينش دانشگاه جهت تبدیل وضع به رسمي آزمايشي .

-  معرفی 200 نفر از مستخدمین رسمی آزمایشی به هسته گزینش جهت تبدیل وضع به رسمی قطعی .

-  استخدام 240 نفر از سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران .

-  صدور117311حکم افزایش حقوق و مزایا و اصلاحیه های ایثارگری، نوبت کاری و ارتقاء رتبه کارکنان .

-  پاسخگویی و بررسی بیش از 5000 پرونده پرسنلی بر حسب موارد تقاضا توسط کارشناسان حوزه ستاد .

-  بررسي و تاييد 4860 صورتجلسات احتساب مدرك تحصيلي، تغییر عنوان، احتساب سوابق دولتی و رتبه کارکنان دانشگاه .

-  تعیین افراد واجدشرایط اعطابررسي و تاييد 4860 صورتجلسات احتساب مدرك تحصيلي، تغییر عنوان، احتساب سوابق دولتی و رتبه کارکنان دانشگاه .

-  تعیین افراد واجدشرایط اعطای طبقه تشویقی و تایید فرم های مربوطه در کل دانشگاه .

-  بررسی و تدوین 4000 شاخص اختصاصی فرایند نوین ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه

-  ی طبقه تشویقی و تایید فرم های مربوطه در کل دانشگاه .

-  بررسی و تدوین 4000 شاخص اختصاصی فرایند نوین ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه

-  طراحی وب سایت جدید با توجه به فرایند نوین ارزشیابی .

-  انجام فرايند ثبت نام بيمه تكميلي كاركنان شاغل مجموعا" بيش از 54000 نفر (20438 کارمند)

-  انجام امور پرداخت پاداش ازدواج و هزينه كفن و دفن كاركنان شاغل ،بازنشسته و افرادتحت تكفل آنان  (1500 نفر) .

-  انجام فرايند ثبت نام بيمه تكميلي كاركنان شاغل مجموعا" بيش از 54000 نفر (20438 کارمند) .

-  انجام امور پرداخت پاداش ازدواج و هزينه كفن و دفن كاركنان شاغل ،بازنشسته و افرادتحت تكفل آنان  (1500 نفر).

-  اعمال تغييرات عائله مندي بازنشستگان (100 نفر) .

-  نقل و انتقال بيش از 640 نفر ازكاركنان متقاضي جابجايي درون و برون سازمان.

-  طراحي سيستم الكترونيكي مشاهده واصلاح مشخصات بيمه تكميلي، و اصلاح بيش از 26000 ركورد اطلاعاتي شد.

-  طراحي ، اجرا و انتشار وب سايت ايده به جايگزيني سايت قديمي نظام پيشنهادات .

-  انتخاب پیشنهادهای برتر در سطح استان و تقدیر از پیشنهاد دهندگان برتر.

بررسی 7000 پیشنهاد در سطح استان .

  • عملکرد و فعاليتهاي مدیریت برنامه ریزی ، بودجه و پایش عملکرد

     -  عملکرد و فعاليتهاي بودجه جاری :

-  تهيه بودجه تفصيلي سال 91 بهداشت ودرمان ، مراكز آموزشي شيراز ، مراكز تحقيقاتي و مجتمع علوم پزشكي گراش .

-  تهيه اصلاحيه بودجه تفصيلي سال 90 بهداشت ودرمان ، مراكز آموزشي شيرازو مجتمع علوم پزشكي گراش .

-  بودجه ریزی عملیاتی جهت الف:بیمارستانها   ب : مراکز بهداشتی  ج: دانشکده ها  د: مراکز تحقیقات .

-  تهيه وجمع آوري اطلاعات مورد نياز جلسه هيئت امناء دانشگاه در بهداشت ودرمان ، دربخش آموزش عالي و درمراكز تحقيقاتي .

-  تهيه بودجه پيشنهادي سال 92 بهداشت ودرمان ، آموزش وتحقيقات ، مراكز تحقيقاتي ، مجتمع علوم پزشكي گراش و ثبت در سامانه .

-  ورود اطلاعات بودجه ريزي عملياتي وتفاهم نامه درنرم افزار نظام نوين مالي .

-  فارس

     -  رئوس عملكرد و فعاليت هاي بخش عمراني واحد بودجه در سال  91 :

-  جمع بندي نهائي پروژه ها براساس سرفصل موافقتنامه هاي عمراني .

-  تهيه وتنظيم موافقتنامه عمراني با نرم افزارهاي مربوطه

     -  مبادله موافقتنامه ها وا صلاحيه هاي عمراني مربوط به پروژه هاي مختلف از جمله پروژه هاي مهر ماندگار به شرح  ذیل :

-  احداث بيمارستان سوختگي شيراز / تكميل بيمارستان آباده / تكميل بيمارستان تروما شهيد چمران / تعميرات اساسي بيمارستانها / بهبود استاندارد تجهيزات بيمارستانها / اصلاحيه بهبود استاندارد و تجهيزات بيمارستانها / توسعه بيمارستان امام حسن ( ع ) داراب/ احداث بيمارستان بوانات/ تكميل وتعميرات بيمارستانها ومراكز بهداشتی درماني استان فارس / احداث تكميل وتجهيز مراكز بهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت / احداث خانه هاي سازماني پزشكان در استان

  • خدمات پشتیبانی

-  تدوين دفترچه ارزيابي عملكرد در مديريتهاي خدمات پشتيباني دانشگاههاي علوم پزشكي كشور با همكاري وزارت متبوع

-  تدوين آئين نامه جديد رفاهي كاركنان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور و ارسال به جلسه هيئت امناء مشترك دانشگاهها جهت تصويب

-  تبديل وضعيت نيروهاي شركتي در امور طبخ – توزيع غذا، تاسيسات ، فضاي سبز و... از شركتي به قراردادي تبصره 4 به تعداد حدود 5000 نفر

-  انجام فرآيند حساب مشترك در قرادادهاي اياب و ذهاب كليه واحدهاي دانشگاه به صورت متمركز

  • مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وتجهیزاتی

     -  قرارداد های منعقد شده :

-  3 قرارداد احداث بیمارستان  /  7 قرارداد احداث مرکز بهداشت  /  2 قرارداد احداث خانه بهداشت  /   7قرارداد احداث خانه پزشک  /  18 قرارداد احداث پایگاه اورژانس  /   60 قرارداد حصارکشی و محوطه سازی خانه بهداشت /  2 قرارداد مهندس مشاور  /   1 قرارداد طراحی  /  8 قرارداد سایر

     -  اجرای پروژه های پیمانی :

-  تعداد کل پروژه های پیمانی در دست اجرا:    128 پروژه  (64 پروژه تحویل موقت شده وسایر پروژه ها فعال است )

 

     -  اهم فعالیت های تاسیساتی :

-  خرید،نصب و راه اندازی تجهیزات موتورخانه ای

-  اجرای کامل موتورخانه های1 و 2 و 3 بیمارستان اعصاب وروان محرری

-  خرید،نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور / خرید و نصب ابزوربشن /نصب برج خنک کننده در بیمارستان نمازی

-  خرید،نصب و راه اندازی ابزوربشن بیمارستان شهید رجایی

-  خرید دیگ بخار برج پژوهشی و بیمارستان سروستان

-  خرید ابزوربشن و دیگ بخار بیمارستان داراب

     -  تعمیرات اساسی تجهیزات موتورخانه ای :

-  تعمیر ابزوربشن های بیمارستان سعدی

-  تحویل و تحول و راه اندازی تاسیسات بیمارستان خشت

-  بازسازی سیستم مرکزی تاسیسات موتورخانه شبکه اقلید

-  تعمیر دیگ های بخار بیمارستانهای اوز و کازرون

-  تعمیر و بازسازی چیلر بیمارستان کازرون

     -  اهم فعالیت های واحد طراحی :

-  طراحی نقشه های معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی و تهیه برآورد ریالی بیش از 150 پروژه

-  بررسی نقشه ها و برآوردهای ریالی تهیه شده توسط مشاوران

-  پیگیری تدوین گزارش های مربوط به کمیته 215درخصوص بیمارستانهای ارسنجان،لامرد و مرودشت

تهیه وتدوین استانداردهای طراحی محیط های درمانی وبیمارستانی

  • مدیریت امور مالی

-  مستقل نمودن تعداد 10 واحد از واحدهای تابعه مطابق آیین نامه مالی معاملاتی و مصوبه هیات رئیسه دانشگاه در زمینه مالی .

-  ارتقا سایت مدیریت امور مالی وایجاد سایت اینترنتی تخصصی اداره حسابرسی و اداره تنظیم و تلفیق حسابها .

-  برگزاری 14 دوره آموزشی (13 دوره تخصصی و 1 دوره عمومی ) کل ساعت آموزشی 189 ساعت و کل شرکت کنندگان 1958 نفر .

-  تهیه نرم افزار حسابرسی و تبدیل روال دستی به مکانیزه با قابلیت اخذ گزارشات متنوع .

-  مکانیزه نمودن روند پرداخت اعتبار و درج شناسه اعتباری در صورتحساب بانک واحدها .

-  ثبت کلیه اسناد ارسالی و واریزی کسورات بیمه در سیستم پویا سامانه (سجاد) و سیستم حسابداری تعهدی و مغایرت گیری در سیستم با هم .

-  پیگیری و هماهنگی با سازمانهای بیمه گر و شرکتهای HIS  در خصوص ارسال اسناد بیمه ای از طریق ارسال الکترونیکی .

-  کلید خوردن راه اندازی برنامه یکپارچه پرداخت نظام نوین .

-  کلید خوردن لینک برنامه حقوق و دستمزد با برنامه رشد جهت تعیین دستگاه ،فصل و برنامه اعتباری و بودجه .

امکان گزارشگیریهای  ویژه مدیریتی نظیر گزارش ماهیانه اداره درآمد ،ریز پرداخت پرسنلی و...

  • مدیریت فناوری اطلاعات وارتباطات

-  راه اندازی بیش از 150  نرم افزار تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

-  خرید متمرکز  سیستم اتوماسیون بیمارستانی (HIS ) با مالکیت دانشگاه علوم پزشکی شیراز به مبلغ 414 میلیون تومان و پیاده سازی و پایلوت آن در بیمارستان های حضرت علی اصغر ، شهید مطهری مرودشت ، جوادالائمه خرامه و برنامه ریزی جهت راه اندازی 15 مرکز دیگر تا پایان سال 92.

-  مکانیزه سازی بیش از 200 درمانگاه تخصصی و فوق تخصص  به مبلغ بیش از 400 میلیون تومان و افزایش در آمد واحد تا 3 برابر نسبت به سالهای قبل .

-  پیاده سازی نرم افزار PACS  در مراکز آموزشی درمانی  نمازی ، شهید فقیهی ، شهید رجایی و شهید چمران  به مبلغ 9/000/000/000ریال .

-  ارائه اینترنت به میزان 150mbps درشبکه بهداشت شهرستانها ( 28 مورد) ، بیمارستان شهرستانها (30مورد) ، دانشکده شهرستانها ( 8 مورد) ، خوابگاه شهرستانها ( 10مورد ) ،  مراکز اداری شیراز ( 13 مورد ) ، مراکز درمانی شیراز(20 مورد ) ، خوابگاههای شیراز( 16 مورد )  و  ارائه اینترانت به 36 مرکز تابعه دانشگاه در شهرستانها .

-  وضعیت بودجه و هزینه کرد در مبحث فناوری اطلاعات

-  بودجه پیشنهادی مدیریت  68/500/000/000  ریال .

بودجه مصوب  53/100/000/000  ریال

-  بودجه تخصیص داده شده  38/800/000/000 ریال .

-  بودجه عملکرد   44/800/000/000  ریال .

کسری اعتبار  6/000/000/000  ریال .

  • اداره حقوقی و املاک

     -  اخذ اسناد مالکیت مربوط به املاک زیر :

-  اسناد تفکیکی8000 متر مربع زمین تاچارا به ارزش تقریبی 80 میلیارد ریال .

-  بیمارستان مادر و کودک به ارزش تقریبی 450 میلیارد ریال .

-  سند 200 هکتار زمین سایت دانشگاه به ارزش تقریبی 400 میلیارد ریال .

-  فروش یکی از قطعات زمین تاچارا به مبلغ 590 میلیون تومان .

-  اخذ 5 فقره چک بابت مطالبات از بیمه سینا به مبلغ حدود 960 میلیارد ریال که در تاریخ 92/1/15 تمامی چکها وصول گردید.

-  پرونده مربوط به بانک تجارت و بیمارستان شهید فقیهی که دانشگاه محکوم به پرداخت 2 میلیارد ریال گردید که با تلاش اداره حقوقی میزان محکومیت به 196 میلیون ریال کاهش یافت .

-  عودت ملک تصرف شده دانشگاه واقع در شبکه آباده به ارزش تقریبی 30 میلیارد ریال .

-  سه دانگ از شش دانگ زمین بیمارستان امام صادق سعادت شهر که با ارزش تقریبی 60 میلیارد ریال در مالکیت ستاد اجرایی امام بوده است و با پیگیری مستمر اداره حقوقی  به دانشگاه عودت داده شده است.

-  پرونده مربوط به معارضین سایت دانشگاه که دانشگاه محکوم به پرداخت 50 میلیون تومان گردید و با تلاش کارشناسان حقوقی میزان محکومیت به 16 میلیون تومان کاهش یافت(بدون محکومیت دادگاهی) .

بدهی دانشگاه به تامین اجتماعی که با تلاش مستمر میزان بدهی از 25 میلیون تومان به 18 میلیون تومان کاهش یافت.

  • شورای رفاهی کارکنان

-  اختصاص تعداد 832 فقره وام قرض الحسنه به كاركنان دانشگاه

-  تعمير اساسي باغ ياس قصرالدشت و آماده سازي فضاي فوق جهت برنامه هاي دانشگاه

-  قرارداد به شركت سايپا و خريد نزديك به 1500 دستگاه خودرو جهت پرسنل

-  اعزام بيش از 1200 نفر از كاركنان دانشگاه به مشهد مقدس

-  تعميرات اساسي در مجتمع فرهنگي ، ورزشي ولايت

-  كمك هزينه آموزشي و پژوهشي به پرسنل و خانواده ايشان به تعداد 5951 نفر

-  كمك هزينه درماني دندانپزشكي به تعداد 2591 نفر

-  اهداء بسته رمضانيه (برنج ، روغن ، لوبيا ، عدس ، رب گوجه و شكر) به 3 هزار نفر از كاركنان كم درآمد دانشگاه و بازنشستگان

                                                                                                                                                                                                                                                                Up Arrow

 

 

 

 

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 07 دی 1393 07:32

وب سایت های مرتبط

Useful Sites

 

موقعیت مکانی معاونت

Healthmap.sums.ac.ir

ایمن شده توسط وب سایت جومینا