اولین نگارش در 29 آبان 1392
تعداد بازدید: 7229
چاپ

 Medalکسب رتبه نخست دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 95 در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان

 Medalکسب رتبه اول مجموع امتیازات کسب شده شاخص های عمومی و اختصاصی سال 91 ( سطح عالی)درارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان

Medalکسب رتبه اول محور ساماندهی نیروی انسانی در سال 91

Medalکسب رتبه سوم محور دولت الکترونیک در سال 91

Medalکسب رتبه سوم مجموع امتیازات کسب شده شاخص های عمومی و اختصاصی سال 90( سطح خیلی خوب)درارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان

Medalکسب رتبه دوم در شاخص های اختصاصی سال 90

Medalکسب رتبه سوم در بازرسی های طرح تکریم ارباب رجوع سال 90

Medalکسب رتبه اول در محور ساماندهی نیروی انسانی در سال 90

Medalكسب رتبه اول رضايتمندي مراجعين توسط مركز اورژانس 115 در بين دستگاه هاي اجرايي استان فارس در سال 89

Medalكسب رتبه اول رضايتمندي مراجعين توسط مركز بهداشت شهرستان شيراز در شيراز در سال 89

Medalکسب رتبه اول درشورای تحول اداری در سال88

Medalكسب رتبه دوم در زمينه رضايتمندي مراجعين در بين دانشگاه هاي منتخب كشور در سال 88

Medalكسب رتبه چهارم در زمينه شاخص هاي طرح تكريم ارباب رجوع در سال 88

Medalكسب رتبه اول وب سايت در بين دستگاه هاي اجرايي استان فارس در سال 87

Medalكسب رتبه دوم وب سايت در بين كليه دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در سال 88

Medalكسب رتبه اول تحول اداري شبكه فيروزآباد در بين كليه دستگاه هاي دولتي شهرستان فيروزآباد در سال 87

Medalکسب رتبه سوم در شورای تحول اداری در سال 87

Medalكسب رتبه اول طرح تكريم ارباب رجوع شبكه قيرو كارزين در بين كليه دستگاه هاي دولتي شهرستان قيرو كارزين در سال 86

Medalکسب رتبه اول در زمینه طرح تکریم ارباب رجوع در سال 84 

آخرین ویرایش در تاریخ جمعه, 19 آذر 1395 11:04

وب سایت های مرتبط

Useful Sites

 

موقعیت مکانی معاونت

Healthmap.sums.ac.ir

ایمن شده توسط وب سایت جومینا