анализ сайта Joomla
перенести сайт на joomla 2.5

اولین نگارش در 27 خرداد 1393
تعداد بازدید: 2337
چاپ

برگزاری کارگاه چگونگی اجرای برنامه تحول نظام سلامت با رویکرد بودجه ای ومالی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

 

TavolsalamatTavolsalamat1Tavolsalamat2 

 

با اجرای برنامه تحول نظام سلامت در کشور ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز خدمات رسانی به هم وطنان شریف در قالب این برنامه را آغاز نموده است که با توجه به اهمیت چگونگی اجرای طرح فوق ، کارگاه دو روزه ای با عنوان طرح تحول در نظام سلامت با رویکرد بودجه ای ومالی در سالن 22 بهمن با حصورجناب آقای دکتر ایمانیه ریاست محترم دانشگاه ،معاونین محترم درمان وتوسعه ،رؤسا ومدیران،رؤسای حسابداری وانبار بیمارستان های دانشگاه برگزارگردید.

 به گزارش مسؤل روابط عمومی معاونت توسعه،دراین کارگاه دو روزه هریک از واحدهای دانشگاه از نظرچگونگی هدف گذاری در پرداخت های طرح پیش گفت گزارشی ارئه دادند که توسط کمیته فنی معاونت توسعه ومنابع مورد پایش وارزیابی قرارگرفتند.

 

پایان خبر

آخرین ویرایش در تاریخ چهارشنبه, 14 بهمن 1394 09:45

авто-детали
новинки кинематографа

ایمن شده توسط وب سایت جومینا