اولین نگارش در 15 آبان 1395
تعداد بازدید: 1151
چاپ

نقش تاخیرهای طولانی سازمان های بیمه گر در پرداخت مطالبه ها و روند ارایه خدمت از زبان معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

 

 

دکتر معصومی

 

 

 

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بدهی های کنونی دانشگاه را نمودی از حجم عظیم خدمات این دانشگاه در سطح استان فارس دانست و ضمن ارایه گزارشی در این زمینه، از نقش تاخیرهای طولانی سازمان های بیمه گر در پرداخت مطالبه های این دانشگاه و روند ارایه خدمت می گوید.

 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه، دکتر "سید جلیل معصومی" ضمن اعلام استقبال دانشگاه از بازخوردهای منصفانه و تخصصي عملكرد دانشگاه، گفت: از اين بابت مفتخريم كه با ارایه گزارش های شفاف مالي كه در نوع خود در ساختارهاي دولتي كم نظير است، اين فرصت را فراهم آورده ايم تا با به چالش كشيدن عملكرد مالي مديران، زمينه را براي ارتقاء و تعالي بيشتر آنان و سازمان فراهم کنیم.

 

او با اعلام خبر یکی از جایگاه های علمی دانشگاه علوم پزشكي شيراز، افزود: این دانشگاه افتخار دارد كه با بهره مندي از توانمندي علمي قابل ستايش استادان و با صرف نظر کردن تعداد زيادي از استادان از درآمد بخش خصوصي، به عنوان برترين دانشگاه در به كارگيري اساتيد تمام وقت هيات علمي در سطح كشور مطرح و شناخته شده است؛ بنابراین پر واضح است كه سهم هزينه كارانه پزشكان و متعاقب آن بدهي دانشگاه به استادان، از مبلغ و نسبت بالاتري برخوردار باشد.

 

دکتر معصومی ادامه داد: چارچوب گزارش وزارت بهداشت به دليل نبود اطلاعات جامع در گزارش اولیه که با توجه به ابتدايي بودن گزارش و در برداشتن اهداف خاص با برخي جنبه هاي ديگر مديريتي منتشر شده است، فاقد تحليل همه جانبه و موثر مالي بوده و بهتر بود تيمي تخصصي نسبت به تحليل عملكرد دانشگاه ها اقدام کنند تا در بهبود روند عملياتي نيز موثر واقع شود.

 

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با اشاره به دستاوردهای مثبتی که اجراي طرح تحول سلامت و ارائه خدمات موثر به بيماران، در کشور به همراه داشته و رضایتمندی عمومی را نیز به ارمغان آورده است، اضافه کرد: از سویی دیگر این ارایه خدمت، حجم عظيمي از مراجعه به بيمارستان هاي دولتي استان را به همراه داشت و علاوه بر افزايش حجم خدمت، بسياري از لوازم مصرفي و دارويي كه تا پیش از اين طرح، از سوی بيماران تهيه و تامين وجه مي شد، اكنون به جزيي از هزينه هاي بيمارستان ها تبديل شده و از اين منظر افزايش هزينه و متعاقب آن بدهي قابل توجهي را براي دانشگاه در پي داشته است.

 

او در خصوص صدور احكام حقوقي کارکنان و پرداخت هاي این حیطه که بر اساس ضوابط و شرايط يكسان براي تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در حال اجرا است، ادامه داد: تفاوت دريافتي در دانشگاه هاي مختلف بيشتر ناشي از درآمد مبتني بر عملكرد کارکنان و پزشكان است که با وجود محاسبه های يكسان در تمامی دانشگاه ها و با توجه به ميزان درآمد ايجاد شده و ساير ضوابط مربوطه بر اساس شیوه نامه های مصوب هيات امناء، دريافتي افراد، متغير بوده و تابعي از تاثيرگذاري كار در واحد و خدمت رساني کارکنان به بيماران است؛ بنابراین در دانشگاهي همچون دانشگاه علوم پزشكي شيراز، با توجه به حجم زياد خدمات ارایه شده و حضور کارکنان و پزشكان در واحدهاي به مراتب شلوغ تر، عملكرد بيشتري نيز وجود داشته است.

 

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه بیان کرد: هرگونه سپرده گذاري از سوی دانشگاه علوم پزشکی شيراز وجود نداشته و تنها در راستای اختيارات قانوني و بر اساس تفاهم نامه با بانك عامل از سوی وزارت بهداشت حساب هاي جاري خود را به حساب پشتيبان متصل کرده است؛ بديهي است اين مطلب به معناي بلوكه کرده وجوه نقد در حساب ها نیست، بلكه به معناي استفاده مطلوب از منابع موجود در حساب هاي جاري است و اين تفسير كه دانشگاه ها با وجود بدهي، وجوه خود را سپرده گذاري کرده اند، اشتباه است.

 

دکتر معصومی با بیان اینکه بخش اصلي هزينه خدمات ارایه شده به بيماران در تعهد پرداخت سازمان هاي بيمه گر قرار دارد، افزود: شايسته است كه بررسي تراز مالي و كسري اعتبارات آنان با در نظر گرفتن مطالبه های قابل توجه از سازمان هاي بيمه گر و در مقايسه با بدهي آنان صورت پذيرد.

 

او ادامه داد: به عنوان نمونه مطالبه های دانشگاه علوم پزشكي شيراز در انتهاي سال مالي 94 برابر با هفت هزار و 140 ميليارد ريال بوده كه با در نظر گرفتن بدهي دو هزار و 662 ميليارد ريالي به پزشكان و کارکنان از وضعيت مالي دانشگاه تصوير بهتري پديدار می شود( مطالبات دانشگاه 2/7 برابر بدهي دانشگاه به پزشكان و کارکنان است) همچنين مانده موجودي كالا شامل دارو و لوازم مصرفي پزشكي و غير پزشكي، در پايان سال 94 در دانشگاه علوم پزشکی شيراز، هزار و 340 ميليارد ريال بوده و جاي تعجب است كه برخی هيچ اشاره اي به مطالبه های دانشگاه و موجودي كالا نداشته اند؛ بديهي است كه هر دانشگاهي خدمت بيشتري به مردم خطه خود ارایه کند، بدهي و مطالبه بيشتري را متوجه خود خواهد می سازد، اما تنها انتقاد کردن در مورد بدهي امري غيركارشناسي است.

 

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با اشاره به ثبت و تحلیل اطلاعات مالي واحدها به صورت مداوم، در خصوص وضعيت دانشگاه تا پایان شهريور امسال، مجموع مبلغ بدهي دانشگاه را 10 هزار و 242 ميليارد ريال اعلام کرد و ادامه داد: بدهي به كاركنان و پزشكان، سه هزار و 446ميليارد ريال است.

 

دکتر معصومی اضافه کرد: مجموع مطالبه ها و موجودي كالاي دانشگاه، 10 هزار و 244 ميليارد ريال بوده ومبلغ طلب از سه بيمه اصلي هم قريب به هشت هزار ميليارد ريال است.

 

او یادآور شد: اگر در پرداخت مطالبه سازمان هاي بيمه گر، خلل ايجاد نمي شد كه بحثي كشوري و فرا استاني است، نه تنها دانشگاه با مشكل مواجه نمي شد، بلكه مي توانست علاوه بر پرداخت مطالبه های استادان، پزشکان و کارکنان، همچنین پرداخت مطالبه شرکت ها، گام هاي توسعه خود در راستای تامين سلامت جمعيت تحت پوشش را نيز با شدت و حدَّت بيشتر پيگيري کند.

 

 

پایان خبر

آخرین ویرایش در تاریخ شنبه, 15 آبان 1395 06:05
شما اینجا هستید   خانهآرشیو اخبار معاونت

وب سایت های مرتبط

Useful Sites

 

موقعیت مکانی معاونت

Healthmap.sums.ac.ir

ایمن شده توسط وب سایت جومینا