анализ сайта Joomla
перенести сайт на joomla 2.5

اولین نگارش در 14 دی 1395
تعداد بازدید: 1425
چاپ

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه خبر داد: پذیرش و استخدام نیروی شرکتی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز


 دکترمعصومی

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز از انتشار آگهی پذیرش نیروی شرکتی علوم پزشکی شیراز در هفته جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه، دکتر "سید جلیل معصومی" با اعلام این خبر، افزود: این اقدام به استناد مجوزهاي شماره 7346/209، مورخ دهم اسفند 94 و 2992/209د مورخ بیست و چهارم مرداد سال جاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مصوبات كميته اقتصاد مقاومتي، صورت می گیرد.

او ادامه داد: با توجه به اينكه بخشي از اين مجوزها براي به كارگيري شركتي تعدادي از نيروهاي نگهباني، تنظيفات و دیگر موارد در واحدهاي تابعه دانشگاه است، جذب نیروها با آزمون و همراه با مصاحبه بومي و محلي، انجام می شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با معرفی وبسايت استخدامي دانشگاه به نشانی اینترنتی samaa.sums.ac.ir و ذکر شرایط استخدام در این وبسایت، یادآور شد: نیروها در این آزمون، تنها به صورت شرکتی جذب می شوند و تاريخ نام نویسی نیز از یازدهم تا هفدهم دی، تنها به صورت الكترونيكي انجام مي شود.

 

رديف

تعداد

عنوان

                                               مجوز

1

24 نفر برای حوزه مديريت منابع انساني، مديريت مالي و مديريت خدمات پشتيباني

كارشناس حسابداري كارشناس منابع انساني كارشناس پشتيباني

مجوز شماره 7346/209 وزارت متبوع و مصوبه هشتم مورخ 20/3/95 كميته اقتصاد مقاومتي

2

3 نفر برای بيمارستان هاي داراب، آباده و بوانات

تكنسين اورژانس مخصوص بيماربري بيمارستان

مجوز شماره 7346/209 وزارت متبوع و مصوبه هشتم مورخ 20/3/95 كميته اقتصاد مقاومتي

3

يك نفر برای بيمارستان بيضاء

كارشناس IT

مجوز شماره 7346/209 وزارت متبوع و مصوبه هشتم مورخ 20/3/95 كميته اقتصاد مقاومتي

4

يك نفر برای بيمارستان داراب

ناظر فني

مجوز شماره 7346/209 وزارت متبوع و مصوبه هشتم مورخ 20/3/95 كميته اقتصاد مقاومتي

5

4 نفر برای شبكه مهر (دارالميزان)

تكنسين اورژانس

بر اساس دستور رياست محترم دانشگاه در هامش نامه شماره 474583/94 مورخ 11/6/94 و صورتجلسه مورخ 24/5/95 مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي

6

سه نفر برای مديريت تربيت بدني

دو نفرآقا و يك نفر خانم كارشناس تربيت بدني

بر اساس دستور رياست محترم دانشگاه در هامش نامه شماره 4330 مورخ 26/3/95

7

10نفر برای مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات

كارشناس IT

مجوز شماره 2992/209د مورخ 24/5/95 معاونت توسعه وزارت متبوع

 

پایان خبر

 

آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 14 دی 1395 05:08

авто-детали
новинки кинематографа

ایمن شده توسط وب سایت جومینا