анализ сайта Joomla
перенести сайт на joomla 2.5

اولین نگارش در 22 مهر 1397
تعداد بازدید: 141
چاپ

نخستین حضور دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در جشنواره تعالی منابع انسانی/

الگو بودن اقدامات عمیق و کاربردی دانشگاه در عرصه منابع انسانی

نشست خود اظهاری جایزه تعالی منابع انسانی، با حضور سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع، سرپرست مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، مدیر منابع انسانی دانشگاه، کارشناسان منتخب گروه جایزه تعالی و مشاور دانشگاه در جایزه تعالی منابع انسانی برگزار شد.

IMG 0590IMG 0591

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه دانشگاه با اعلام این خبر توضیح داد: دانشگاه علوم پزشکی شیراز در راستای اجرای برنامه عملیاتی مشترک و با هدف بهبود رویکردها نسبت به منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان و به اشتراک گذاری تجربه ها و اقدام ها در این عرصه، به رقابت جایزه تعالی منابع انسانی ورود کرده است.

وی تاکید کرد کسب جایزه، هدف اصلی مشارکت سازمان ها در این رقابت نیست و آنچه مهم است، شناخت موارد قوت و موارد قابل بهبود سازمانها در حوزه منابع انسانی و بهره گیری بهتر از سرمایه های انسانی برای خلق ارزش های بیشتر در سازمان ها است.

مشاور دانشگاه علوم پزشکی شیراز در جایزه تعالی منابع انسانی و ارزیاب ارشد انجمن مدیریت منابع انسانی گفت: بر اساس واکاوی و مشاهده مستندها، کارنامه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در عرصه منابع انسانی، نشان از اجرای اقداماتی عمیق و کاربردی دارد.

«محمد کارگر شورکی» بیان کرد: ورود به رقابت کسب جایزه جایزه تعالی منابع انسانی، در سه سطح «گواهی نامه»، «تقدیرنامه» و «نشان» امکان پذیر هست و امسال همه دانشگاه های علوم پزشکی منتخب کشور در سطح تقدیرنامه در این برنامه شرکت می کنند.

دکتر «نرجس السادات نسبی»؛ سرپرست مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه گفت: در نشست خود اظهاری جایزه تعالی منابع انسانی که به تازگی در مجتمع فرهنگی ولایت برگزار شد، اقدام ها و دستاوردهای صورت پذیرفته دانشگاه، به همراه مستند ها با حضور مشاور تعالی منابع انسانی دانشگاه، مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

 

 

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 22 مهر 1397 17:55

авто-детали
новинки кинематографа

ایمن شده توسط وب سایت جومینا