اولین نگارش در 23 آذر 1393
تعداد بازدید: 7133
چاپ

اولویت‌های پژوهشی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 1397-1396

 

 

رديف

بيان كوتاه مسئله يا پرسش

برنامه استراتژيك يا اهداف اختصاصي مرتبط

عنوان پيشنهادي طرح پژوهش

1

چگونه مي توان فاضلاب بيمارستان را تصفيه كرد؟ براي از بين بردن ويروسهاي موجود در فاضلاب بيمارستانها چه بايد كرد و چگونه مي توان حجم سيستم هاي تصفيه فاضلاب بيمارستان را كم و سرعت تصفيه را زياد كرد.

ارائه الگو و طراحي سيستم تصفيه فاضلاب پيشرفته جهت بيمارستانها و استفاده از آبهاي بدست آمده جهت آبياري

تصفيه فاضلاب بيمارستاني

2

چگونه مي توان از سيستم هاي فيلتراسيون الكترونيكي جهت دستگاهها و تجهيزات موتورخانه استفاده نمود

ارائه الگو و طراحي سيستم هاي فيلترهاي الكترونيكي  جهت دستگاهها و تجهيزات موتورخانه ها در راستاي صرفه جويي در مصرف اب و انرژي

فيلتراسيون الكترونيكي جهت موتورخانه

3

چگونه مي توان مصرف با كمترين انرژي و بالاترين راندمان را در موتورخانه ها توليد نمود. چگونه مي توان با كمترين هزينه بالاترين راندمان انرژي در هر موتورخانه ايجاد نمود

ارائه راهكارهاي صرفه جوئي در انرژي و آب در موتورخانه ها

راهكارهاي صرفه جويي در مصرف انرژي در موتورخانه

4

چگونه مي توان با استفاده از مصالح ساختماني سبك از بوجود آمدن اثرات مخرب زلزله جلوگيري كرد

ارائه و استفاده از انواع مصالح سبك با كارآيي مورد نظر

اجراي مصالح سبك

5

چگونه مي توان از اتلاف انرژي در ساختمانها جلوگيري گردد

استفاده از انرژي خورشيدي در ساختمانها

كاهش مصرف انرژي

6

چگونه مي توان در مناطق رطوبت خيز از فرسودگي لوازم تاسيساتي و ساختماني جلوگيري كرد

استفاده از تكنولوژيهاي جديد در ساختمان

جلوگيري از فرسودگي لوله هاي تاسيساتي ومصالح فلزي

7

به منظور راه اندازی داشبورد هوشمند كسب و كار

  در زمینه داده ها و اطلاعات درمانی بايستی آيتم ها و اقلام مورد نیاز برای داشبورد شناسايی گردد.

ايجاد پرونده الكترونیک سلامت در سطح كلیه مراكز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی

معرفی چارچوب مناسب برای ایجاد

business intelligence dashboard

در حوزه درمان

8

 Clinical Information System   يک سیستم اطلاعاتی است كه برای جمع آوری، ذخیره و ويرايش اطلاعات كلینیكال افراد مورد استفاده قرار می گیرد. اين سیستم می تواند محدود به حوزه خاص و يا گسترده باشد. با توجه به شرايط مختلف بومی ايران سیستم های مختلفی می تواند طراحی و مورد استفاده قرار گیرد. تعیین اجزا و امكانات و محدوده سیستمی قابل پیاده سازی، استفاده و اجرا نیازمند پژوهش در حوزه های مختلف است.

ايجاد پرونده الكترونیک سلامت در سطح كلیه مراكز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی

امكان سنجی و تعیین معیارهای مناسب استقرار، بكارگیری و اجرای Clinical Information System

9

گسترش روز افزون استفاده از اينترنت، فضاهای مجازی و استفاده از ظرفیت های آنها در حملات سايبری و با توجه به اينكه در عصر حاضر سرمايه های اصلی يک سازمان داده ها و اطلاعات آن سازمان هستند اهمیت توجه به مباحث امنیت را دو چندان ساخته است. به منظور فرهنگ سازی و آموزش كاركنان در اين زمینه میزان آگاهی كاربران بايستی سنجیده شود.

توانمند سازی نیروی انسانی تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات

بررسی میزان آشنايی كاربران با حوزه امنیت

10

امنیت در روتینگ پروتكل های پويای OSPF و BGP

تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات

بررسی و مقايسه الگوريتم های مختلف امنیتی در روتینگ

پروتكل های پويای OSPF و BGP

11

به منظور استخراج الگوهای پنهان روابط بین حجم زيادی از داده ها از روش ها و الگوريتم های داده كاوی استفاده می شود. پس از كشف الگو بررسی و تحلیل نتايج به منظور درک میزان ارزش الگوی استخراجی صورت می گیرد.

راه اندازی اتوماسیون آماری و انبارهای داده سلامت

تعیین ابزار و روش های مناسب داده كاوی داده های آماری دانشگاه و نحوه ی تحلیل نتايج

12

نحوه محاسبه قیمت تمام شده خدمات ارائه شده به بیماران در سطح بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

محاسبه قیمت تمام شده خدمات از طریق سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC  به عنوان یک مدل حمایتی جهت تصمیم گیری از جمله اهداف این پژوهش می باشد. این رویکرد با ارائه اطلاعات موثر در جهت فرآیندهای انجام کار به مدیران در جهت تصمیم گیری و کنترل هزینه ها کمک می کند .

کنترل هزینه ها، بررسی وضع موجود و ارزیابی علل ، شناخت و درک بهتر نسبت به دستیابی به اهداف سازمانی از جمله مسائلی هستند که محاسبه قیمت تمام شده خدمات در سطح سازمان را ضروری جلوه می دهد. ارائه الگوی مناسب جهت محاسبه قیمت تمام شده خدمات و چالش کاهش هزینه ها از طریق آن از جمله مسائل مطرح در این طرح پزوهشی می باشد

 

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 23 مهر 1396 05:36
شما اینجا هستید   خانهمدیریت هاکمیته HSR

وب سایت های مرتبط

Useful Sites

 

موقعیت مکانی معاونت

Healthmap.sums.ac.ir

ایمن شده توسط وب سایت جومینا