اولین نگارش در 23 آذر 1393
تعداد بازدید: 5833
چاپ

عناوين پيشنهادي جهت طرح‏‏‏‏هاي پژوهشي 

 

پژوهش

  - بررسي نگرش كاركنان حوزه معاونت پشتيباني به امر پژوهش در كار

 


 

آموزش

  - بررسی تأثیر آموزش‏های ضمن خدمت کارکنان بر میزان رضایت ارباب رجوع از ارائه خدمات

  - بررسي ميزان تناوب كيفيت آموزش و ارتباط آن با بودجه سالانه برنامه آموزش و تحقيقات طی برنامه چهارم توسعه

   - نياز سنجی آموزشي كاركنان دانشگاه و ارتباط آن با كارايي و اثر بخشي وظايف محوله

 


 

فرهنگ و ساختار سازمانی

  - بررسي فرهنگ سازماني و سبك مديريتي مشاركتي

  - بررسي فرهنگ سازماني

  - بررسي ارتباط عوامل فرهنگ سازماني و سبك مديريتي مشاركتي

  - بررسي ساختار سازماني و ارائه راهكارهايي جهت اصلاح آن

   - بررسي توان بالقوه انگيزش مشاغل بر اساس مدل MPS بين پرسنل مديريت خدمات پشتيباني دانشگاه و ارتباط آن با تعهد سازماني

 


 

برون سپاری و خصوصی سازی

  - سنجش ميزان اثر بخشي خصوصي سازي

  - بررسي عوامل موثر در بهينه سازي برون سپاري به بخش خصوصي از ديدگاه مديران

  - مقايسه و ميزان رضايت‏مندي ارباب رجوع از تسهيلات زايماني در مراکز واگذار شده به بخش خصوصي و دولتي

  - مقايسه هزينه كارآيي بين واحدهاي واگذار شده به بخش خصوصي و دولتي در بخش فيزيوتراپي بيمارستان‏ها

 


 

مدیریت و برنامه ‏ریزی

  - بررسي سبك‏هاي مديريتي مديران دانشگاه در 4 حيطه (رهبري، تصميم گيري، كنترل، و تفويض اختيار)  از سبك هاي نوين مديريتي

  - بررسي ارتباط سبك هاي مديريتي مديران و ميزان رضايت شغلي كاركنان تحت پوشش و مقايسه با يكديگر

  - بررسي ارتباط سبك هاي مديريتي مديران و ميزان بهره‏ وري واحد تحت پوشش و مقايسه با يكديگر

  - بررسي ميزان آگاهي و عملكرد مديريت ها درخصوص برنامه ريزي عملياتي و مقايسه با ميزان دستيابي به اهداف عملياتي و استراتژيك

  - بررسي ارتباط ساختار سازماني و سبك مديريتي مديران

   - مقايسه ميزان دستيابي به اهداف عملياتي و استراتژيك در سبك هاي مختلف مديريتي مديران

 


 

کارکنان

  - تاثير ارائه خدمت عمومي در ارتقاء انگيزش پرسنل

  - بررسي ميزان رضايت پرسنل ساختمان مركزي از امكانات عمومي

  - بررسي علل تقاضاي جابجايي كاركنان رسمي و پيماني

  - بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان حوزه معاونت پشتيباني

  - ارائه راهكارهاي افزايش انگيزه اعضاي هيات علمي در امر آموزش دانشجويان

  - بررسي ميزان انگيزه اعضاي هيات علمي در بكارگيري روش‏هاي نوين آموزشي، ارتقاء و حفظ روش‏هاي نوين

  - بررسي عوامل موثر بر افزايش انگيزه كاركنان و ارائه راهكارهايي جهت ارتقاء انگيزه آنان

   - بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري وبهره وري نيروي انساني در كاركنان اداري شاغل در حوزه ستادي

 


 

GIS

  - بررسي ميزان هزينه كارآيي جانمايي داروخانه‏ هاي شيراز براساس GIS

  - بررسي ميزان امكان پذيري استفاده از GIS در مركز اورژانس

  - بررسي ميزان سهولت دسترسي به مراكز اورژانس از طريق GIS

  

 


 

کارایی، هزینه اثربخشی و درآمد

  - بررسي عوامل موثر بر بهبود شاخص هاي كارايي ، اثر بخشي در سيستم اداري

  - بررسي عوامل موثر بر بهبود شاخص هاي كارايي ،‌ اثر بخشي در سيستم اداري درماني و بهداشتي

  - بررسي راهكارهاي بهينه سازي و اصلاح الگوي مصرف اينترنت

  - بررسي هزينه اثر بخشي استفاده از كارت هوشمند در بعضي از حوزه ‏هاي دانشگاه نسبت به روش فعلي

  - مقايسه سرانه درآمد اختصاصي با سرانه هزينه به ازاي هر تخت فعال در بيمارستان هاي آموزشي شيراز

  - بررسي ميزان اثر بخشي سرانه الگوي مصرف (برق ، آب و....) شبكه هاي بهداشت

  - بررسي راهكارهاي افزايش درآمد در مراكز آموزش عالي با توجه به اصل 44

  - بكارگيري و طراحي الگوي مناسب سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC) در تعيين بهاي قيمت تمام شده

 


 

سایر موضوعات

  - بررسي نقش مهندسي ارزش در نظام سلامت و اجراي آن در فرآيند پذيرش بيماران سرپايي

  - بررسي مقايسه ‏اي نسبت پرسنل به ازاي هر تخت فعال در بيمارستان‏هاي آموزشي و غير آموزشي - ارزيابي ميزان آمادگي بيمارستان‏هاي آموزشي درماني براي مقابله با خطر زلزله

  - بررسي مقايسه وضعيت فضاي فيزيكي نيروي انساني و تجهيزات پزشكي بخش اورژانس بيمارستان‏ها

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 07 دی 1393 08:52
شما اینجا هستید   خانهمدیریت هاکمیته HSR

وب سایت های مرتبط

Useful Sites

 

موقعیت مکانی معاونت

Healthmap.sums.ac.ir

ایمن شده توسط وب سایت جومینا