آخرین خبر /
مشاوران معاونت
  نام و نام خانوادگی : دکتر سید ابوالفضل هاشمی اصل  
 مسئولیت فعلی : مشاور معاونت توسعه مدیریت ومنابع 
 مدرک تحصیلی : .....
 
 
 سوابق شغلی :
  • ............دکتر مهرداد شریفی

  نام و نام خانوادگی : محمدحسین خادمیان  
 مسئولیت فعلی : مشاور امور مالی و بودجه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 
 مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری-عضو هیات علمی دانشگاه
 
 
 سوابق شغلی :
  • مدیر برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  • معاون پشتیبانی دانشکده علوم پزشکی فسا


دکتر مهرداد شریفی
تاریخ به روز رسانی:
1399/02/08
تعداد بازدید:
3081
Powered by DorsaPortal