آخرین خبر /
کارکنان دفتر

مسؤل دفترحوزه معاونت

نام ونام خانوادگی :

سرکارخانم جلالی نژاد

تحصیلات :

کارشناس مدارک پزشکی

شرح وظایف :

- دبیر جلسه شورای مدیران معاونت

- ابلاغ دستورات صادره سرپرست مربوطه به اشخاص و مؤسسات ذیربط و واحدهای تابعه بر حسب خط مشی تعیین شده و درصورت لزوم پیگیری آنها

- مرتب نمودن نامه ها و گزارشاتی که مقام ریاست باید ملاحظه و امضاء نمایند واعاده آنها به قسمت مربوطه

- تهیه پیش نویس برخی از نامه ها و گزارشات و جدول‌های مختلف

- تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارائه به سرپرست مربوط

- آماده کردن سوابق و پرونده‌های مربوط به کمیسیون‌ها و جلسات و سمینارها برای اطلاع و مطالعه قبلی سرپرست

-انجام سایر وظایف مربوط به شغل

شماره تماس :

071-32122853

متصدی امور دفتری

نام و نام خانوادگی :

سرکار خانم فرجی

تحصیلات:

کارشناس ارشد مدیریت

شرح وظایف :

- پاسخگویی به مراجعان و راهنمایی آنها

- برقرارکردن ارتباط تلفنی برای مشاوران معاونت

- تنظیم وقت جلسات مشاوران معاونت

- تنظیم و هماهنگی برنامه ملاقات متقاضیان با مشاوران معاونت

- رابط حوزه معاونت با اداره های ارزشیابی کارکنان، رفاه کارکنان و آموزش ضمن خدمت

شماره تماس:

071-32300050

071-32122151 

کارشناس امور اداری

نام و نام خانوادگی :

آقای عباس مرادی

تحصیلات :

کارشناسی

شرح وظایف :

- پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها

- تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با سرپرست مربوط و تعیین ساعات ملاقات برای آنها

- برقرارکردن ارتباط تلفنی برای سرپرست مربوط

- تنظیم اوقات جلسات و کمیسیونهایی که در دفتر سرپرست مربوطه تشکیل می‌شود و مطلّع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسه

- پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست‌های متقاضیان و

مراجعه کنندگان که تقاضای آنان بدون ملاقات با مقام ذیربط امکان پذیر است.

شماره تماس:

071-32122152

کارشناس مالی معاونت

نام و نام خانوادگی :

آقای مهدی جانباز

تحصیلات :

کارشناس حسابداری

شرح وظایف :

- بررسی و تایید اسناد امور مالی و طرح های عمرانی

- بررسی و تایید اسناد خارج از شمول ارسالی از واحد های تابعه دانشگاه

شماره تماس:

071-32122185

مسوول روابط عمومی معاونت

نام و نام خانوادگی :

آقای یوسف حسن شاهی

تحصیلات :

کارشناس بهداشت حرفه ای

شرح وظایف :

-تهیه و انعکاس به هنگام اخبار و گزارش برنامه های معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به مدیریت روابط عمومی

با هماهنگی مدیران حوزه مربوط

-پیگیری تهیه گزارش متنی و تصاویر از برنامه های انجام شده در حوزه معاونت و مدیریت های تابع

- تهیه گزارشات دوره ای عملکرد( سه ماهه، شش ماهه و سالانه) در خصوص اهم فعالیت ها و اقدامات واحد مربوط و ارسال آن

به روابط عمومی دانشگاه

- همکاری با خبرنگاران رسانه های معرفی شده از سوی روابط عمومی

- برنامه ریزی، به روز رسانی و نظارت بر وبگاه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

- مشارکت در انجام امور مطبوعاتی و سمعی و بصری مربوط به برنامه‌های مصوب دانشگاه

- ارایه پیشنهاد و پیگیری نظرسنجی های کاربردی از مدیران، کارکنان و مراجعان دانشگاه

شماره تماس:

 071-32122821

پست الکترونیک :

hassanshahiu@sums.ac.ir

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/21
تعداد بازدید:
3130
Powered by DorsaPortal