آخرین خبر /
دستاوردها
- کسب رتبه نخست دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 95 در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان

- کسب رتبه اول مجموع امتیازات کسب شده شاخص های عمومی و اختصاصی سال 91 ( سطح عالی)درارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان

- کسب رتبه اول محور ساماندهی نیروی انسانی در سال 91

- کسب رتبه سوم محور دولت الکترونیک در سال 91

- کسب رتبه سوم مجموع امتیازات کسب شده شاخص های عمومی و اختصاصی سال 90( سطح خیلی خوب)درارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان

- کسب رتبه دوم در شاخص های اختصاصی سال 90

- کسب رتبه سوم در بازرسی های طرح تکریم ارباب رجوع سال 90

- کسب رتبه اول در محور ساماندهی نیروی انسانی در سال 90

- کسب رتبه اول رضایتمندی مراجعین توسط مرکز اورژانس 115 در بین دستگاه های اجرایی استان فارس در سال 89

- کسب رتبه اول رضایتمندی مراجعین توسط مرکز بهداشت شهرستان شیراز در شیراز در سال 89

- کسب رتبه اول درشورای تحول اداری در سال88

- کسب رتبه دوم در زمینه رضایتمندی مراجعین در بین دانشگاه های منتخب کشور در سال 88

- کسب رتبه چهارم در زمینه شاخص های طرح تکریم ارباب رجوع در سال 88

- کسب رتبه اول وب سایت در بین دستگاه های اجرایی استان فارس در سال 87

- کسب رتبه دوم وب سایت در بین کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 88

- کسب رتبه اول تحول اداری شبکه فیروزآباد در بین کلیه دستگاه های دولتی شهرستان فیروزآباد در سال 87

- کسب رتبه سوم در شورای تحول اداری در سال 87

- کسب رتبه اول طرح تکریم ارباب رجوع شبکه قیرو کارزین در بین کلیه دستگاه های دولتی شهرستان قیرو کارزین در سال 86

- کسب رتبه اول در زمینه طرح تکریم ارباب رجوع در سال 84
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/01
تعداد بازدید:
1256
Powered by DorsaPortal